Det er ikke strafbart at arbejde på stillads i spirituspåvirket tilstand

november 5, 2011 - 0 Kommentarer

Hverken i arbejdsmiljøloven eller andre love findes der bestemmelser, der forbyder en stilladsarbejder at arbejde i spirituspåvirket tilstand.
Ankestyrelsen har i en principafgørelse taget stilling

Flere omkostninger til arbejdsgiverne ved længerevarende sygdom

november 5, 2011 - 0 Kommentarer

Fra og med 2. januar 2012 er arbejdsgiverperioden ved længerevarende sygdom forlænget fra 21 kalenderdage til 30 kalenderdage.
Denne ændring bevirker, at der først kan

Ny principiel dom fra Vestre Landsret om 120-dages reglen (optælling af dage)

november 2, 2011 - 0 Kommentarer

Den 21. september 2011 afsagde Vestre Landsret dom i en sag, der angik hvorvidt en opsigelse med det forkortede varsel på 120 dage var afsagt rettidigt.