DA-barsel – Manglende refusionsudbetaling

september 14, 2015 - 0 Kommentarer

En systemfejl hos DA-Barsel medfører, at der sendes afslag på refusionsansøgninger begrundet i, at der ikke skulle være indberettet eller indbetalt korrekt.

ATP bidraget stiger pr. 1. januar 2016

juli 1, 2015 - 0 Kommentarer

Med virkning fra den 1. januar 2016 stiger ATP bidraget for private virksomheder med 5,89%.

Risiko for mindre refusion ved udbetaling af løn til langtidssyge medarbejdere

januar 11, 2015 - 0 Kommentarer

Den 1. juli 2014 trådte nye regler i kraft, som medfører en risiko for mindre refusion til arbejdsgivere, der udbetaler løn til langtidssyge medarbejdere.

Københavns kommune udgiver “Lønguide for dummies”

november 27, 2014 - 0 Kommentarer

Vi var idag ved at få kaffen i den gale hals, da vi læste en skrivelse, som Københavns Kommune har sendt idag den 27/11-2014  til en

Fradraget og godtgørelsen for befordring falder i 2015

november 12, 2014 - 0 Kommentarer

Skatterådet har fastsat nye satser for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for 2015. Satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse falder i igen i 2015 på grund af

Jeg mangler mine feriepenge!

oktober 12, 2014 - 2 Kommentarer

Fratrådte funktionærer må vente urimelig lang tid, før de kan se og anmode om udbetaling af feriepenge fra FerieKonto.

Løntræk ved afholdelse af ferie

august 28, 2014 - 2 Kommentarer

Hvis du er ansat med vilkår, hvor du holder ferie med løn, og endnu ikke har optjent ret til ferie hos din nuværende arbejdsgiver, så

Kønsopdelt lønstatistik – Ny lovgivning

juli 23, 2014 - 0 Kommentarer

Regeringen har for nylig vedtaget en ny og skærpet lovgivning om kønsopdelt lønstatistik, som træder i kraft den 1. januar 2015.