Monthly Archives: november 2011

Refusion til medarbejdere ansat i flexjob reduceres

november 16, 2011 - No Comments

Det har hidtil være muligt at tillægge arbejdsgiverens udgifter til AER (arbejdsgivernes elevrefusion), AES (arbejdsmarkedets erhvervssygdomsforsikring) og arbejdsskadeforsikring i beregningen af tilskuddet til flexjob.
Ankestyrelsen har

Full Story »

Det er ikke strafbart at arbejde på stillads i spirituspåvirket tilstand

november 5, 2011 - No Comments

Hverken i arbejdsmiljøloven eller andre love findes der bestemmelser, der forbyder en stilladsarbejder at arbejde i spirituspåvirket tilstand.
Ankestyrelsen har i en principafgørelse taget stilling

Full Story »

Flere omkostninger til arbejdsgiverne ved længerevarende sygdom

november 5, 2011 - No Comments

Fra og med 2. januar 2012 er arbejdsgiverperioden ved længerevarende sygdom forlænget fra 21 kalenderdage til 30 kalenderdage.
Denne ændring bevirker, at der først kan

Full Story »

Ny principiel dom fra Vestre Landsret om 120-dages reglen (optælling af dage)

november 2, 2011 - No Comments

Den 21. september 2011 afsagde Vestre Landsret dom i en sag, der angik hvorvidt en opsigelse med det forkortede varsel på 120 dage var afsagt rettidigt.

Full Story »

OM OS

Payday varetager den fulde lønadministration for virksomheder, der har valgt at outsource lønfunktionen.

Payday er også et IT-system, hvor modulerne: vagtplaner, ferielister, HR-modul og lønsystem er fuldt integreret, så en medarbejder kun skal oprettes i ét system.

Medarbejderne i Payday er specialister inden for løn- og HR. På denne blog deler vi emner, som vi dagligt bliver stillet overfor. Læs med på bloggen, og kom gerne med dine kommentarer eller spørgsmål.