Feriepengeafregning ved fratrædelse

Når du fratræder din stilling

maj 6, 2018 - 0 Kommentarer

Når du skal fratræder din stilling, uanset årsag, er der nogle forhold, du skal være opmærksom på.

5. juni

Grundlovsdag – Har vi fri?

maj 2, 2018 - 0 Kommentarer

Grundlovsdag giver altid anledning til mange spørgsmål. Hvorfor er der nogen, der har fri denne dag – og hvorfor gælder det ikke alle?

Nye satser m.v. gældende fra 1. januar 2018

januar 24, 2018 - 0 Kommentarer

Med virkning fra den 1. januar 2018 er en lang række satser blevet justeret. Ændringen i de mest anvendte satser fremgår af nedenstående.

Overførsel af ferie – hvordan er reglerne?

januar 17, 2018 - 2 Kommentarer

Har du ferie tilbage?
Det er en udbredt misforståelse, at du har ret til at få overført 5 feriedage til nyt ferieår.

Tjek din lønseddel

november 1, 2015 - 5 Kommentarer

Det fremgår af pressen i dag, at hver anden lønmodtager har fundet fejl på deres lønseddel.

Indberetning af uhævede feriepenge til Feriefonden

oktober 4, 2015 - 1 Kommentar

Alle virksomheder skal hvert år indberette og indbetale uhævede feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond. Fristen for indberetning og indbetaling er den 15. november for uhævede feriepenge fra

Økonomisk tilskud til pasning af nærtstående familie

september 26, 2015 - 0 Kommentarer

Når en medarbejder er presset på grund af sygdom i familien, er der nogle muligheder for økonomisk støtte fra kommunen.

DA-barsel – Manglende refusionsudbetaling

september 14, 2015 - 0 Kommentarer

En systemfejl hos DA-Barsel medfører, at der sendes afslag på refusionsansøgninger begrundet i, at der ikke skulle være indberettet eller indbetalt korrekt.