Nye satser m.v. gældende fra 1. januar 2018

januar 24, 2018 - 0 Kommentarer

Med virkning fra den 1. januar 2018 er en lang række satser blevet justeret. Ændringen i de mest anvendte satser fremgår af nedenstående.

Overførsel af ferie – hvordan er reglerne?

januar 17, 2018 - 2 Kommentarer

Har du ferie tilbage?
Det er en udbredt misforståelse, at du har ret til at få overført 5 feriedage til nyt ferieår.

Tjek din lønseddel

november 1, 2015 - 5 Kommentarer

Det fremgår af pressen i dag, at hver anden lønmodtager har fundet fejl på deres lønseddel.

Indberetning af uhævede feriepenge til Feriefonden

oktober 4, 2015 - 1 Kommentar

Alle virksomheder skal hvert år indberette og indbetale uhævede feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond. Fristen for indberetning og indbetaling er den 15. november for uhævede feriepenge fra

Økonomisk tilskud til pasning af nærtstående familie

september 26, 2015 - 0 Kommentarer

Når en medarbejder er presset på grund af sygdom i familien, er der nogle muligheder for økonomisk støtte fra kommunen.

DA-barsel – Manglende refusionsudbetaling

september 14, 2015 - 0 Kommentarer

En systemfejl hos DA-Barsel medfører, at der sendes afslag på refusionsansøgninger begrundet i, at der ikke skulle være indberettet eller indbetalt korrekt.

ATP bidraget stiger pr. 1. januar 2016

juli 1, 2015 - 0 Kommentarer

Med virkning fra den 1. januar 2016 stiger ATP bidraget for private virksomheder med 5,89%.

Risiko for mindre refusion ved udbetaling af løn til langtidssyge medarbejdere

januar 11, 2015 - 0 Kommentarer

Den 1. juli 2014 trådte nye regler i kraft, som medfører en risiko for mindre refusion til arbejdsgivere, der udbetaler løn til langtidssyge medarbejdere.